Privacy Verklaring

Scouting Die Wijcker Duinjaghers, gevestigd aan Zeestraat 283, 1943 AC Beverwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://dwd-beverwijk.nl
Zeestraat 283, 1943 AC Beverwijk
0612798101
de Functionaris Gegevensbescherming van Scouting Die Wijcker Duinjaghers is te bereiken via secretaris@dwd-beverwijk.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Scouting Die Wijcker Duinjaghers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen ouder dan 16 jaar
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dwd-beverwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Welk doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Scouting Die Wijcker Duinjaghers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scouting Die Wijcker Duinjaghers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

De e-mail die gestuurd word na “aanmelding kijken” en die e-mail die gestuurd wordt na inschrijving worden niet langer dan 1 maand bewaard. Onze ledenadministratie wordt gedaan binnen het computerprogramma genaamd Scouting Online. Voor de privacyverklaring hiervan kunt u terecht bij Scouting Nederland

Delen van persoonsgegevens met derden

Scouting Die Wijcker Duinjaghers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scouting Die Wijcker Duinjaghers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scouting Die Wijcker Duinjaghers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dwd-beverwijk.nl of u kunt contact opnemen met de speltak.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om uw naam en de naam van uw kind. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. In de reactie kan om enkele extra gegevens worden gevraagd ter controle.

Scouting Die Wijcker Duinjaghers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Scouting Die Wijcker Duinjaghers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via info@dwd-beverwijk.nl

Menu

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Scouting Wiawaha

De Dwd is van nature een jongensgroep. Meisjes kunnen naar de Wiawaha. Dit is de scoutinggroep waarmee wij het clubhuis delen.