Disclaimer

De inhoud van www.dwd-beverwijk.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting DWD tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting DWD expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Scouting DWD garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scouting DWD hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Regio NHM, SSB en eventuele links naar andere Scoutinggroepen, betekent dit niet dat Scouting DWD de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scouting DWD aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting DWD niet geverifieerd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scouting DWD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scouting DWD op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scouting DWD of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scouting DWD.

Links

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scouting DWD is het niet toegestaan links naar sites van Scouting DWD aan te bieden met uitzondering van andere Scoutinggroepen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Scouting DWD behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Merkgebruik

Het gebruik van Scouting DWD merken in woord of beeld is uitgesloten voor derden.

Documenten, illustraties en content

Alle content, documenten, beschikbaar gestelde illustraties, logo’s en overige inhoud van deze website zijn © Scouting DWD en diverse illustratoren, fotografen of partners. Wilt u iets van dit (foto)materiaal, illustraties, of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de webredactie.

Cookies

Scouting DWD is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over cookiegebruik. Scouting DWD maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Menu

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door onze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Scouting Wiawaha

De Dwd is van nature een jongensgroep. Meisjes kunnen naar de Wiawaha. Dit is de scoutinggroep waarmee wij het clubhuis delen.